Tin tức bệnh viện
Lễ Ký Cam Kết Chương Trình Hành Động Năm 2022 Giữa Trưởng Khoa, Phòng Với GĐ Bệnh Viện
[ Cập nhật vào ngày (16/03/2022) ]


Nhàm thực hiện có hiệu quả chương trình Tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2021 – 2030 của Chính phủ; các Kế hoạch cải cách hành chính tỉnh Đồng Tháp: Giai đoạn 2021 -2030, giai đoạn 2021 – 2025 và năm 2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh. 
Tại Hội trường Bệnh viện Đa khoa Khu vực Hồng Ngự. Ban Giám đốc bệnh viện tổ chức lễ ký cam kết giữa Giám đốc với các trưởng khoa phòng trong bệnh viện với những nội dung sau.

“ Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; Thực hiện Quy chế dân chủ; Quy tắc ứng xử, đổi mới phong cách, thái độ phục vụ của cán bộ y tế; xây dựng cơ sở y tế “Xanh - Sạch - Đẹp”; giảm thiểu chất thải nhựa; nâng cao chất lượng dịchvụ y tế hướng tới sự hài lòng của người bệnh, người dân năm 2022”. 


1.jpg

Đến dự buổi lễ ký cam kết có BS. Trần Quang Vinh Giám đốc bệnh viện, các phó Giám đốc bệnh viện và trên 40 là cán bộ lãnh đạo khoa phòng và điều dưỡng trưởng tham dự ký cam kết.

Với các nội dung sau:
1.   Thực hiện công tác cải cách hành chính, góp phần nâng cao chỉ số cải cách hành chính cấp Tỉnh;
2.  Tạo dựng hình ảnh người cán bộ Y tế đất Sen hồng;
3.   Thực hiện tốt Quy tắc ứng xử, đổi mới phong cách, thái độ phục vụ của cán bộ y tế;
4.   Triển khai, sử dụng hiệu quả Hệ thống thông tin quản lý ngành y tế
5.  Xây dựng cơ sở y tế “Xanh - Sạch - Đẹp”;
6.  Giảm thiểu chất thải nhựa trong ngành y tế;
7.   Tăng cường công tác kiểm soát nhiễm khuẩn, phòng ngừa lây nhiễm bệnh trong cơ sở y tế.

Cuối buổi lễ Bs Trần Quang Vinh nhắc nhỡ các lãnh đạo khoa phòng nghiêm túc thực hiện bản cam kết, thực hiện ký cam kết giữa lãnh đạo khoa phòng và nhân viên và thường xuyên giáo dục CBVC của khoa phòng mình thực hiện tốt nội dung cam kết nhằm tạo sự hài lòng cho người bệnh và người dân./.
Phòng QLCLCác ý kiến của bạn đọc

Tin tức - sự kiện

Text/HTML
Text/HTML
Hiển thị video
 
Tiện ích