Khoa y, dược học cổ truyền

Trưởng khoa

BS Kha Thành  Đạt

 

Điều Dưỡng Trưởng Khoa

                                                                    YS. Bùi Lâm Phúc

 

I. CƠ CẤU TỔ CHỨC:

 

  Nhân sự: 04 Bác sĩ, 07 Điều dưỡng, 02 Y sĩ

II. CHỨC NĂNG NHIỆM VỤ:

1. Chức năng:

- Tham mưu cho Giám đốc bệnh viện về công tác phát triển y, dược cổ truyền tại bệnh viện.

- Khám bệnh, chữa bệnh, phục hồi chức năng bằng y học cổ truyền; kết hợp y học cổ truyền với y học hiện đại.

- Triển khai công tác dược cổ truyền của bệnh viện;

- Nghiên cứu khoa học và chỉ đạo tuyến.

 2. Nhiệm vụ:

- Khám bệnh, chữa bệnh ngoại trú, nội trú.

- Tham mưu cho Giám đốc bệnh viện xây dựng quy chế phối hợp với khoa, phòng chức năng để triển khai kết hợp y học cổ truyền với y học hiện đại trong khám bệnh, chữa bệnh.

- Đầu mối triển khai kết hợp y học cổ truyền với y học hiện đại.

- Triển khai thực hiện quy chế chuyên môn, quy chuẩn kỹ thuật về y học cổ truyền do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành.

- Sử dụng các phương pháp kỹ thuật cận lâm sàng và trang thiết bị y tế của y học hiện đại để khám chữa bệnh và nghiên cứu khoa học.

- Bảo đảm đủ số lượng và chất lượng thuốc điều trị.

- Tham gia giảng dạy về y, dược cổ truyền.

- Là cơ sở thực hành về y, dược cổ truyền.

- Chủ động tuyên truyền, phổ biến kiến thức về y, dược cổ truyền trong phòng bệnh, chữa bệnh và chăm sóc sức khỏe trong bệnh viện và cộng đồng;

- Phối hợp với đơn vị có liên quan giúp cơ sở y tế và đơn vị khác xây dựng vườn thuốc nam mẫu theo danh mục thuốc thiết yếu do Bộ Y tế ban hành.

III.  THÀNH TÍCH ĐẠT ĐƯỢC:

Hai năm liền( 2014, 2015) đạt thành tích tập thể lao động xuất sắc

IV. NGHIÊN CỨU KHOA HỌC:

1. Khảo sát mô hình bệnh tật tại phòng khám y học cổ truyền tại Bệnh Viện ĐKKV Hồng Ngự năm 2011 - 2014.

2. Đánh giá tình hình điều trị bệnh TBMMN bằng laser nội mạch tại khoa YDHCT Bệnh Viện ĐKKV Hồng Ngự năm 2015.

3. Đánh giá tình hình điều trị giảm đau bằng phương pháp thủy châm tại khoa YDHCT Bệnh Viện ĐKKV Hồng Ngự năm 2016.

4. Đánh giá tác dụng điều trị rối loạn chuyển hóa men gan trong bệnh viêm gan siêu vi B bằng thuốc Diệp Hạ Châu tại khoa YDHCT Bệnh Viện ĐKKV Hồng Ngự năm 2017.

5. Đánh giá tình hình điều trị bệnh Đau Thần Kinh Tọa bằng phương pháp thủy châm và điện châm tại khoa YDHCT Bệnh Viện ĐKKV Hồng Ngự năm 2018.

 

 

 

Tin tức - sự kiện

HỎI ĐÁP SỨC KHỎE
Hiển thị video
 
Tiện ích