Phòng điều dưỡng

Trưởng phòng

 

Giáp Thị Diệu Hiền

I. TỔ CHỨC NHÂN SỰ

II. CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ CỦA PHÒNG:

  • Tổ chức, chỉ đạo ĐD, YS, HS, KTV chăm sóc người bệnh toàn diện.
  • Đôn đốc, kiểm tra Điều dưỡng, Hộ sinh, Kỹ thuật viên và Hộ lý thực hiện đúng quy trình kỹ thuật bệnh viện và quy chế bệnh viện.
  • Tổ chức đào tạo nâng cao trình độ cho Điều dưỡng, Hộ sinh, Kỹ thuật viên và Hộ lý. Tham gia hướng dẫn thực hành cho học viên và kiểm tra tay nghề cho Điều dưỡng, Hộ sinh, Kỹ thuật viên và Hộ lý trước khi tuyển dụng.
  • Lập kế hoạch mua sắm dụng cụ, vật tư cho công tác chăm sóc và phục vụ người bệnh; kiểm tra việc sử dụng và bảo quản theo quy định.
  • Kiểm tra công tác vệ sinh, chống nhiễm khuẩn tại các khoa.
  • Phối hợp với phòng Tổ chức Hành chính bố trí và điều hành ĐD, YS, KTV.
  • Tham gia công tác nghiên cứu khoa học và chỉ đạo tuyến.
  • Định kỳ sơ kết, tổng kết, công tác chăm sóc người bệnh toàn diện, báo cáo giám đốc bệnh viện.

III. THÀNH TÍCH ĐẠT ĐƯỢC:

3.1.Cá nhân:

TT

Thành tích

Năm

1

Lao động tiên tiến

2017

2

Lao động tiên tiến

2018

3

Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ

2018

4

Bằng khen UBND Tỉnh Đồng Tháp

2018

 

3.2.Tập thể:

TT

Thành tích

Năm

1

Tập thể “Lao động tiên tiến”

2017

2

Tập thể “Lao động tiên tiến”

2018

3

Tập thể “Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ”

2018

 

IV.HOẠT ĐỘNG CỦA PHÒNG:

Là phòng nghiệp vụ, chịu sự lãnh đạo trực tiếp của Giám đốc Bệnh viện. Phòng chịu trách nhiệm trước Giám đốc về tổ chức, điều hành và giám sát công tác chăm sóc người bệnh toàn diện.

Lực lượng làm công tác điều dưỡng do Phòng Điều Dưỡng trực tiếp quản lý có gần 160 nhân viên (bao gồm 4 đối tượng: y sỹ, ĐD, kỹ thuật viên, hộ sinh).

Phạm vi hoạt động của Phòng Điều dưỡng:

V. NGHIÊN CỨU KHOA HỌC:

- Năm 2016: Đánh giá năng lực quản lý của điều dưỡng trưởng khoa tại bệnh viện ĐKKV Hồng Ngự năm 2016.

- Năm 2017: Động lực làm việc của nhân viên y tế và các yếu tố liên quan tại bệnh viện ĐKKV Hồng Ngự năm 2017.

- Năm 2018: Khảo sát việc thực hiện Bộ Tiêu chí đánh giá chất lượng bệnh viện của Bộ Y tế tại bệnh viện ĐKKV Hồng ngự năm 2018.

- Năm 2019: Đánh giá hiệu quả việc áp dụng phiếu tóm tắt thông tin điều trị tại bệnh viện ĐKKV Hồng Ngự năm 2019./.

Tin tức - sự kiện

HỎI ĐÁP SỨC KHỎE
Hiển thị video
 
Tiện ích