Khoa nhi

ĐD Trưởng khoa

Lê Thị Chi

I. CƠ CẤU TỔ CHỨC

Tổng số: 02 Bác sĩ, 02 Y sĩ, 06 Điều dưỡng

II. CHỨC NĂNG – NHIỆM VỤ:

Thực hiện quy chế công tác khoa Nhi của bệnh viện hạng III:

Khoa Nhi là khoa lâm sàng tiếp nhận tất cả các trường hợp bệnh cho trẻ em dưới 15 tuổi, từ ngoài vào hoặc từ các cơ sở y tế chuyển đến để điều trị nội trú.

Điều trị các bệnh thông thường về nội khoa. Những trường hợp bệnh diễn biến nặng vượt quá khả năng điều trị thì chuyển lên tuyến trên.

Tham gia phòng chống dịch bệnh khi có yêu cầu.Tham gia công tác đào tạo, nghiên cứu khoa học.

III. MỘT SỐ HOẠT ĐỘNG CỦA KHOA:

Tổng số giường kế hoạch là 35, thực kê là 50 giường bệnh. Công suất sử dụng giường đạt 100%

Khoa Nhi có tất cả là 15 phòng, (trong đó có 09 phòng bệnh, 01 phòng đơn vị cấp cứu Nhi, 01 phòng thủ thuật, 01 phòng hành chánh,01 phòng trưởng khoa, 01 phòng trực, 01 phòng sinh hoạt thân nhân bệnh nhân)

Khoa thực hiện nhiệm vụ khám bệnh và điều trị cho bệnh nhân có thẻ BHYT (giấy khai sinh, chứng sinh), và không có BHYT, cả bệnh nhân Campuchia.

 

 

 

 

 

 

Tin tức - sự kiện

HỎI ĐÁP SỨC KHỎE
Hiển thị video
 
Tiện ích