Khoa nhiễm

Trưởng khoa

 BS CK II Phạm Quý Mỹ

Điều Dưỡng Trưởng khoa

 

 

I. Tổ chức nhân sự: 01 Bác sĩ chuyên khoa II, 05 điều dưỡng

II. Chức năng và nhiệm vụ

 1. Khoa Truyền Nhiễm là khoa lâm sàng có nhiệm vụ:
 •  Thực hiện các phương pháp không phẩu thuật để chữa bệnh.
 •  Trong khám bệnh – chữa bệnh phải kết hợp chặt chẽ lâm sàng, các kết quả xét nghiệm cận lâm sàng và kết hợp với các chuyên khoa.
 •  Là khoa trọng điểm, có liên quan đến nhiều chuyên khoa trong bệnh viện, khoa được bố trí  thuận tiện cho công tác hồi sức cấp cứu người bệnh, điều trị bệnh và các xét nghiệm cận lâm sàng.
 •  Tham gia đào tạo, nghiên cứu khoa học và chỉ đạo tuyến
 •  Nhận bệnh  tất cả bệnh truyền nhiễm chuyển về khoa
 1. Trưởng khoa có nhiệm vụ :
 •  Quản lý chung công tác của khoa.
 •  Tổ chức thực hiện nhiệm vụ khám, điều trị, chăm sóc người bệnh theo qui định.
 •  Phối hợp với các phòng chức năng bố trí nhân lực.
 •  Kiểm tra, đánh giá chất lượng điều trị, chăm sóc tại khoa.
 •  Thực hiện đúng các nội qui, quy chế bệnh viện.
 •  Hàng tuần dự họp hội đồng người bệnh.

III. MỘT SỐ HOẠT ĐỘNG CỦA KHOA

 •  Khoa Truyền Nhiễm  có tất cả 08 phòng bệnh ( trong đó có 01phòng bệnh cấp cứu ), 01 phòng trực, 01 phòng hành chánh, 01 phòng trưởng khoa và 01 phòng OPC, trong đó có 02 phòng dịch vụ. Tổng số giường kế hoạch là 14 giường, nhưng  giường thực kê là 32 giường đủ để cho bệnh nhân nằm,  ( trong đó có 08 giường dịch vụ )
 •  Khoa thực hiện nhiệm vụ khám và điều trị  bệnh nhân có BHYT và không có BHYT,  có phòng riêng cho bệnh nhân Campuchia.

IV. THÀNH TÍCH ĐẠT ĐƯỢC

 •  Sở Y Tế khen tập thể lao động tiên tiến năm 2015 – 2017

 

 

 

Tin tức - sự kiện

HỎI ĐÁP SỨC KHỎE
Hiển thị video
 
Tiện ích