Phòng công tác xã hội

Trưởng phòng

 

 

I. CƠ CẤU TỔ CHỨC

1. Nhân sự

II. CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ

1. Chức năng:

           Phòng Công tác xã hội có chức năng tổ chức các hoạt động công tác xã hội để hỗ trợ vật chất và tinh thần cho người bệnh và người nhà người bệnh; hỗ trợ nhân viên y tế trong hoạt động khám chữa bệnh; nâng cao chất lượng công tác chăm sóc sức khỏe toàn diện cho người bệnh tại Bệnh viện đồng thời tham gia phát triển chương trình xã hội và sức khỏe trong cộng đồng.

2. Nhiệm vụ: 

          a. Xây dựng kế hoạch phát triển hoạt động công tác xã hội trong bệnh viện, trình Giám đốc Bệnh viện phê duyệt và tổ chức thực hiện.

b. Chăm sóc khách hàng:

 • Hỗ trợ, hướng dẫn quy trình, thủ tục khám chữa bệnh cho người bệnh.
 • Giới thiệu, cung cấp thông tin, tư vấn về các dịch vụ khám chữa bệnh và các dịch vụ khác cho người bệnh và người nhà người bệnh.
 • Phối hợp nhân viên y tế các khoa, phòng thăm hỏi, nắm bắt tình hình bệnh tật, tâm lý, hoàn cảnh gia đình để kịp thời động viên, hỗ trợ tinh thần cho người bệnh.
 • Giải quyết các mâu thuẫn phát sinh giữa nhân viên y tế với người bệnh và người nhà người bệnh trong quá trình khám chữa bệnh tại bệnh viện.
 • Hỗ trợ khẩn cấp các hoạt động công tác xã hội cho người bệnh là nạn nhân của bạo hành, bạo lực gia đình, tai nạn nghiêm trọng, thảm họa, thiên tai nhằm đảm bảo an toàn cho người bệnh.
 • Hướng dẫn cho người bệnh về quyền và nghĩa vụ khám chữa bệnh, các chương trình chính sách BHYT, trợ cấp xã hội trong khám chữa bệnh;
 • Phối hợp các khoa lâm sàng hỗ trợ người bệnh khi có chỉ định chuyển viện hoặc hỗ trợ thủ tục xuất viện cho người bệnh.
 • Hướng dẫn các tổ chức, tình nguyện viên có nhu cầu thực hiện về công tác xã hội của bệnh viện.

c.Thông tin, truyền thông, giáo dục pháp luật:

 • Thực hiện công tác phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí theo sự chỉ đạo của Ban Giám đốc bệnh viện.
 • Xây dựng kế hoạch truyền thông giáo dục sức khỏe cho người bệnh và tổ chức thực hiện kế hoạch sau khi được phê duyệt;
 • Phối hợp với các Khoa, Phòng chức năng phổ biến chính sách, pháp luật của Nhà nước có liên quan đến công tác khám chữa bệnh, hoạt động của bệnh viện cho nhân viên y tế và người bệnh.
 • Phối hợp với các phòng ban chức năng triển khai tổ chức thực hiện quy tắc ứng xử, hòm thư góp ý của bệnh viện;
 • Phối hợp với Công đoàn, Đoàn thanh niên tổ chức hoạt động văn hóa, thể dục thể thao phù hợp cho nhân viên y tế, người bệnh và thân nhân người bệnh.
 • Xây dựng nội dung, tài liệu quảng bá hình ảnh, hoạt động của bệnh viện đến cộng đồng; tăng cường mối quan hệ giữa bệnh viện và người dân, với các cơ quan truyền thông, tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước thông qua tổ chức các hoạt động, chương trình, sự kiện, hội nghị, hội thảo;

d. Tổ chức các hoạt động gây quỹ hỗ trợ người bệnh và bệnh viện:

 • Làm cầu nối tìm kiếm, vận động tiếp nhận tài trợ về kinh phí, vật chất từ các cá nhân, tổ chức, nhà hảo tâm để hỗ trợ người bệnh có hoàn cảnh khó khăn;
 • Vận động các tổ chức, cá nhân và cộng đồng tài trợ về trang thiết bị, kinh phí cho hoạt động khám chữa bệnh của bệnh viện.
 • Hỗ trợ người bệnh, nhất là bệnh nhân nghèo tiếp cận các dịch vụ, chương trình, dự án ưu đãi xã hội và các chính sách an ninh xã hội.

e. Hỗ trợ nhân viên y tế trong công tác điều trị (cung cấp thông tin về người bệnh), động viên, chia sẽ với nhân viên y tế khi có vướng mắc với người bệnh trong quá trình điều trị.

f. Tổ chức đào tạo, bồi dưỡng, tham gia hướng dẫn thực hành nghề công tác xã hội cho sinh viên, học sinh. Bồi dưỡng, tập huấn kiến thức về công tác xã hội cho nhân viên y tế.

g. Tổ chức đội ngũ cộng tác viên làm công tác xã hội của bệnh viện.

h. Tổ chức các hoạt động từ thiện, công tác xã hội của bệnh viện tại cộng đồng.

i. Thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự phân công của Giám đốc bệnh viện.

    Với thái độ luôn tôn trọng, biết lắng nghe, hiểu và chia sẻ với người bệnh, tập thể nhân viên Phòng Công tác xã hội nói riêng và Bệnh viện ĐKKV Hồng Ngự nói chung sẽ tạo được sự hài lòng, tin tưởng của người bệnh và thân nhân người bệnh, góp phần xây dựng hình ảnh thương hiệu Bệnh viện ngày càng vững mạnh.

Tin mới

HỎI ĐÁP SỨC KHỎE
Hiển thị video
 
Tiện ích