Thành tích bệnh viện
 

       Sở Y tế Đồng Tháp khen thưởng Bệnh viện ĐKKV Hồng Ngự năm 2015 cho 20 tập thể  và 27 cá nhân có tên trong danh sách đính kèm. Trong đó:

* Tập thể:

    - Tập thể Lao động tiên tiến:            17 tập thể

    - Tập thể lao động xuất sắc:             03 tập thể

* Cá nhân:

    - Lao động tiên tiến:                         06 cá nhân

    - Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở:             16 cá nhân

    - Bằng khen UBND tỉnh:                 05 cá nhân

(có danh sách kèm theo)

 

          Đã hoàn thành xuất sắc công tác chuyên môn trong năm 2015./.

                                                                       

                                                                             

Tin tức - sự kiện

Text/HTML
Hiển thị video
 
Text/HTML
Tiện ích