Khoa nội tổng hợp

I. CƠ CẤU TỔ CHỨC

  Tổng số nhân viên: 03 Bác sĩ, 14 Điều dưỡng

 

II. CHỨC NĂNG NHIỆM VỤ

 1. Khoa Nội tổng hợp là khoa lâm sàng có nhiệm vụ:
 •  Thực hiện các phương pháp không phẩu thuật để chữa bệnh.
 •  Trong khám bệnh – chữa bệnh phải kết hợp chặt chẽ lâm sàng, các kết quả xét nghiệm cận lâm sàng và kết hợp với các chuyên khoa.
 •  Là khoa trong điểm, có liên quan đến nhiều chuyên khoa trong bệnh viện, khoa được bố trí ở trung tâm tâm bệnh viện, thuận tiện cho công tác hồi sức cấp cứu người bệnh, điều trị bệnh và các xét nghiệm cận lâm sàng.
 •  Tham gia đào tạo, nghiên cứu khoa học và chỉ đạo tuyên
 •  Nhận bệnh từ 15 tuổi đến 62 tuổi.
 1. Nhiệm vụ của trưởng khoa :
 •  Quản lý chung công tác của khoa.
 •  Tổ chức thực hiện nhiệm vụ khám, điều trị, chăm sóc người bệnh theo qui định.
 •  Phối hợp với các phòng chức năng bố trí nhân lực.
 •  Kiểm tra, đánh giá chất lượng điều trị, chăm sóc tại khoa.
 •  Thực hiện đúng các nội qui, quy chế bệnh viện.
 •  Hàng tuần dự họp hội đồng người bệnh.
 •  

III. MỘT SỐ HOẠT ĐỘNG CỦA KHOA

 •  Khoa Nội tổng hợp có tấ cả 13 phòng bệnh ( trong đó có 01phòng bệnh cấp cứu ), 01 phòng trực, 01 phòng hành chánh, 01 phòng trưởng khoa và 01 phòng bs trực, trong đó có 06 phòng dịch vụ. Tổng số giường kế hoạch là 47 giường, nhưng  giường thực kê là 80 giường đủ đê cho bệnh nhân nằm, không phải nằm ghép ( trong đó có 20 giường dịch vụ )
 •  Khoa thực hiện nhiệm vụ khám và điều trị bệnh nhân có BHYT và không có BHYT, có phòng riêng cho bệnh nhân Campuchia.

IV .THÀNH TÍCH ĐẠT ĐƯỢC

 •  Sở Y Tế khen tập thể lao động tiên tiến năm 2015 – 2017
 •  Ban chấp hành công đoàn Y tế khen tận tập thể đạt thành tích xuất sắc trong hoạt động công đoàn năm 2016.

 

 

 

 

Tin tức - sự kiện

HỎI ĐÁP SỨC KHỎE
Hiển thị video
 
Tiện ích