Khoa kiểm soát nhiễm khuẩn

Phó trưởng khoa

KS. Phan Thị Vân Anh

Điều dưỡng trưởng khoa

CN.Lê Văn Tí

I. Cơ cấu tổ chức.

 Nhân sự: 01 ThS Công nghệ sinh học, 01 cử nhân điều dưỡng, 01 Dược sĩ, 03 điều dưỡng, 02 Nhân viên kỹ thuật điện, 3 Nhân viên khác.

II. Chức năng, nhiệm vụ

1. Chức năng: Khoa Kiểm soát Nhiễm khuẩn có trách nhiệm chỉ đạo việc thực hiện quy chế Kiểm soát Nhiễm khuẩn trong toàn bệnh viện, đặt dưới sự lãnh đạo trực tiếp của Ban Giám đốc bệnh viện và chịu trách nhiệm trước Ban Giám đốc về tổ chức thực hiện các hoạt động tại khoa.

2. Nhiệm vụ:

- Lập kế hoạch hàng năm và triển khai giám sát nhiễm khuẩn bệnh viện thường quy và đột xuất như: giám sát vi sinh vật và giám sát tuân thủ thực hành kiểm soát nhiễm khuẩn, giám sát vệ sinh tay thường quy...để phát hiện và xử lý kịp thời các vấn đề về tuân thủ nguyên tắc vô khuẩn và nhiễm khuẩn bệnh viện.

- Chuẩn hóa và xây dựng các qui trình KSNK và bảng kiểm giám sát theo hướng dẫn của Bộ Y Tế ban hành.

- Xây dựng quy trình và giám sát công tác xử lý chất thải trong toàn bệnh viện.

- Hướng dẫn, nghiên cứu khoa học về công tác Kiểm soát Nhiễm khuẩn bệnh viện.

- Khử khuẩn, tiệt khuẩn dụng cụ y tế và đồ vải cho toàn bệnh viện và giao đến các khoa lâm sàng.

- Cung cấp gòn gạc cho các khoa.

- Giám sát môi trường bệnh viện sạch, đẹp.

- Cùng với phòng vi sinh kiểm tra môi trường các khoa trọng điểm (Phòng mổ, Hồi sức, Sơ sinh, .…).

- Định kỳ kiểm tra vi sinh nước rửa tay phẫu thuật viên, nước thải,……

- Lập kế hoạch cung ứng đầy đủ dụng cụ và đồ vải.

3. Công tác chuyên môn:

Khoa Kiểm soát Nhiễm khuẩn phân chia thành 04 tổ:

  1. Tổ giám sát Kiểm soát Nhiễm khuẩn:

Giám sát nhiễm khuẩn bệnh viện là một nhiệm vụ trọng tâm của khoa. Tổ Kiểm soát Nhiễm khuẩn có trách nhiệm giám sát, kiểm tra định kỳ hoặc đột xuất các trường hợp có liên quan đến nhiễm khuẩn bệnh viện, tham mưu cho hội đồng KSNK của bệnh viện để đưa ra những quy định, qui trình KSNK.

  1. Tổ khử khuẩn, tiệt khuẩn

Xử lý, khử khuẩn các dụng cụ chịu nhiệt và không chịu ở các khoa.

  1. Tổ xử lý chất thải và môi trường:

Xử lý triệt để các loại chất thải rắn y tế lây nhiễm đảm bảo an toàn chất thải môi trường.

  1. Tổ nhà giặt:

Thu gom đồ vải dơ bẩn từ phòng mổ và các khoa lâm sàng về xử lý thành đồ vải sạch đảm bảo cung cấp, phục vụ các khoa.

III. THÀNH TÍCH ĐẠT ĐƯỢC:

- Tập thể LĐTT năm 2016.

- Tập thể LĐTT năm 2017.

- Tập thể LĐTT năm 2018.

IV. NGHIÊN CỨU KHOA HỌC TẠI KHOA:

          - Khảo sát tỷ lệ nhiễm khuẩn do đặt kim luồn tĩnh mạch ngoại vi tại khoa Nội TM-LH tại Bệnh Viện ĐKKV Hồng Ngự năm 2016.

- Đánh giá kiến thức, thái độ thực hành của nhân viên y tế trực tiếp phân loại chất thải rắn y tế tại các khoa lâm sàng, Bệnh Viện ĐKKV Hồng Ngự năm 2017.

- Tỷ lệ NKBV qua điều tra cắt ngang tại Bệnh Viện ĐKKV Hồng Ngự năm 2018.

Tin mới

Text/HTML
Hiển thị video
 
Tiện ích