Tin tức bệnh viện
Thông báo yêu cầu báo giá bảo trì hệ thống R.O, thiết bị rửa màng lọc và 20 máy chạy thận nhân tạo tại Bệnh viện ĐKKV Hồng Ngự năm 2024.
[ Cập nhật vào ngày (17/04/2024) ]

Bệnh viện Đa khoa khu vực Hồng Ngự có nhu cầu tiếp nhận báo giá để tham khảo, xây dựng giá gói thầu, làm cơ sở tổ chức lựa chọn nhà thầu cho gói thầu bảo trì hệ thống R.O, thiết bị rửa màng lọc và 20 máy chạy thận nhân tạo tại Bệnh viện Đa khoa khu vực Hồng Ngự với nội dung cụ thể như sau:

Phòng VTTTBCác ý kiến của bạn đọc

Tin tức - sự kiện

Text/HTML
Text/HTML
Hiển thị video
 
Tiện ích