PHỔ BIẾN - TUYÊN TRUYỀN PHÁP LUẬT
 TênLoại 
Kế hoạch Theo dõi tình hình thi hành pháp luật năm 2024 của ngành Y tế Tải về
Kể hoạch kiểm tra công tác cải cách hành chính năm 2024 Tải về
Kế hoạch thực hiện công tác pháp chế năm 2024 Tải về
Kế hoạch công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực năm 2024 Tải về
Kế hoạch cải cách hành chính của Bệnh viện ĐKKV Hồng Ngự năm 2024 Tải về
V/v hưởng ứng các hoạt động Ngày Chuyển đổi số (10/10) Tải về
V/v triển khai Thông tư số 08/2023/TT-BVHTTDL ngày 02/6/2023 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Tải về
V/v triển khai ứng dụng phần mềm "Người trợ lý ảo" trong phòng, chống xâm hại trẻ em Tải về
V/v triển khai Quy định tiêu chuẩn và trình tự đánh giá, công nhận các danh hiệu văn hóa trong Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa Tải về
Kế hoạch thực hiện Chỉ thị số 10/CT-TTg ngày 22/4/2019 của Thủ tướng Chính phủ Tải về
V/v đôn đốc việc triển khai Luật Tiếp cận thông tin và các văn bản hướng dẫn thi hành Tải về
V/v triển khai phổ biến các luật, nghị quyết mới được Quốc hội khóa XV thông qua tại Kỳ họp thứ 5 và triển khai một số nhiệm vụ về công tác phổ biến,  Tải về
Triển khai thực hiện Nghị định số 48/2023/NĐ-CP ngày 17/7/2023 của Chính phủ Tải về
Kế hoạch kiểm tra tay nghề của Điều dưỡng - Kỹ thuật y - Hộ sinh năm 2023 Tải về
V/v cài đặt ứng dụng VNeID và kích hoạt tài khoản định danh điện tử Tải về
Về việc tăng cường đấu tranh phòng, chống mua bán người và triển khai các hoạt động hưởng ứng “Ngày toàn dân phòng, chống mua bán người - 30/7 Tải về
V/v triển khai Chiến dịch “Tháng hành động tuyên truyền về nhận diện và phòng chống lừa đảo trực tuyến” Tải về
V/v đẩy mạnh tuyên truyền cài đặt, kích hoạt tài khoản định danh điện tử và sử dụng DVC trực tuyến Tải về
V/v triển khai thực hiện Nghị định số 29/2023/NĐ-CP ngày 03/6/2023 của Chính phủ Quy định về tinh giản biên chế Tải về
Kế hoạch tiếp tục cải thiện Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) năm 2023 trong ngành Y tế Tải về
Về việc triển khai bộ tiêu chí ứng xử trong gia đình trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp đến năm 2025 Tải về
Về việc Triển khai Kế hoạch cải thiện Chỉ số Hiệu quả Quản trị và Hành chính công năm 2023 Tải về
Về việc tiếp tục triển khai các quy định thực hiện về nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang trên địa bàn Tỉnh Tải về
Về việc triển khai văn bản hợp nhất về lĩnh vực hộ tịch Tải về
Thông báo công nhận kết quả trúng tuyển trong kỳ xét tuyển viên chức tại Bệnh viện ĐKKV Hồng Ngự Tải về
Kế hoạch tuyền thông tin chính sách, quảng bá hình ảnh tỉnh Đồng Tháp năm 2023 của Bệnh viện Đa khoa Khu vực Hồng Ngự Tải về
Kế hoạch cải thiện Chỉ số Hiệu quả quản trị và hành chính công cấp tỉnh (PAPI) năm 2023 của Bệnh viện ĐKKV Hồng Ngự Tải về
V/v triển khai kế hoạch thực hiện các Đề án về phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2023 Tải về
V/v triển khai hướng dẫn thực hiện một số quy định của Luật bảo vệ bí mật nhà nước Tải về
V/v gửi tài liệu tuyên truyền các dự án Luật do Bộ Công an chủ trì soạn thảo Tải về
V/v triển khai Thông tư số 67/2022/TT-BCA Tải về
V/v triển khai thực hiện Quy định số 99-QĐ/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng khoá XIII Tải về
Về việc triển khai thực hiện Nghị định số 13/2023/NĐ-CP ngày 17/4/2023 của Chính phủ Tải về
Thông tư số 03 BYT sửa đổi, bổ sung 1 số quy định về tiêu chuẩn, CDNN viên chức ngành Y tế Tải về
Trien khai NQ 32 Tải về
ke hoach tuyen truyen cai cach hanh chinh nam 2022 Tải về
Kế hoạch theo dõi thi hành pháp luật 2021 Tải về
Kế hoạch ứng dụng CNTT năm 2021 Tải về
Kế hoạch cải thiện PCI Bệnh viện năm 2021 Tải về
Kế hoạch phổ biến giáo dục pháp luật 2021 Tải về
07 Luật, 13 Nghị quyết K10 QH14 Tải về
07 LUAT, 13 NGHI QUYET K10QH14 Tải về
Công văn 1321/SYT-VP Tải về
V/v triển khai văn bản pháp luật mới ban hành Tải về
Triển khai luật sửa đổi bổ sung luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật Tải về
PHỔ BIẾN PHÁP LUẬT Tải về
KHBV THEO DÕI THI HÀNH PHÁP LUẬT 2020 Tải về
KHBV TẠO DỰNG HÌNH ẢNH CBYT ĐẤT SEN HỒNG Tải về
KH THỰC HIỆN CÔNG TÁC THANH NIÊN 2020 Tải về
KH thi dua DAC BIET 2020 BVHN Tải về
KH BỔ SUNG THI HÀNH PHÁP LUẬT Tải về
Quyết định số 1244/QĐ-UBND ngày 28/10/2019 của UBND tỉnh Đồng Tháp Tải về
Quy chế phối hợp liên thông giải quyết thủ tục hành chính về cấp lý lịch tư pháp - CCHN khám chữa bệnh Tải về
Tin mới

HỎI ĐÁP - SỨC KHỎE
Hiển thị video
 
Tiện ích