DANH SÁCH ĐIỆN THOẠI
DANH BẠ ĐIỆN THOẠI NỘI BỘ CƠ QUAN
Phòng ban
ĐT Cơ quan
ĐT Di động
Ban Giám đốc 
   
BS. Trần Quang Vinh
0277 3838 423
0918 365 179
BS. Võ Văn Hiêm
0277 3838 419
0913 843 963
BS. Nguyễn Văn Hóa
0277 3562 008
0918 542 187
BS. Lê Văn Thống Em   0918 341 701
Phòng TC-HCQT
0277 3837 364
 
CN. Trương Thanh Hải
 
0918 320 452
CN. Nguyễn Chí Trung
 
0918 929 151
CN.Trần Sơn Trà
 
0945 949 795
CS. Ng. Thị Thu Hương
 
0377 518 864
NVKT .Dương Như Ngọc
 
0919 838 128
NVKT. Nguyễn Phú Nguyên
 
0984 356 044
TX. Lâm văn Thiệp
 
0918 577 780
TX. Nguyễn Tuấn Hùng
 
0913 131 904
TX.Phan Thanh Tùng 
 
0918 365 525
TX. Đoàn Tiến Tấn
 
0919 363 116
DSTC.Nguyễn Thị Ánh Nguyệt
 
0907 383 831
VT. Ng. Thị Xuân Viên
 
0938 557 182
Hà Văn Sớp 
 
0944 700 749
Nguyễn Minh Quang 
 
0933 595 618
Phòng Điều dưỡng
 
 
Ths. Huỳnh Văn Hai
 
0907 492 005
Phòng Công tác XH
 
 
CN. Phạm Hoàng Tâm 
 
0913 842 081
Phòng Quản lý chất lượng
 
 
ThS. Phan Hiếu Nghĩa
 
0913 787 302
0966 900 343
BS Trần Anh Quân
 
0908 995 699
0961 094 956
KS. Huỳnh Văn Miền   0988 923 041
KS. Lê Chí Hải   0961 118 626
Phòng Kế Hoạch Tổng Hợp
0277 3562 007
 
BS. Nguyễn Thanh Tùng
 
0972 280 930
DS. Nguyễn Ngọc Nữ
 
0973 459 255
BS. Nguyễn Văn Tào
 
0909 818 284
ĐD. Trần Thị Thanh Thư
 
0822991901
Phòng TC-KT
0277 3837 947
 
KT.Phan Thị Nhiễm
 
0918 214 317
KT.Lý Thị Mai Thi
 
0339 333 559
KT. Lê Thị Lớp
 
0913844 613
TQ. Lương Thị Hiệp
 
0934 030 202
Khoa Hồi sức cấp cứu
0277 3521 144
3837990 (115)
 
BS. Dương Minh Quân
 
0939 827 448
BS.Lê Văn Thôi
 
0919 128 512
BS. Nguyễn Văn Hải
 
0977 781 765
BS. Nguyễn Thị Bích Liên
 
0919 143 019
BS. Bùi Chí Linh
 
0916 414 115
Nội TM-LH
 
 
BS. Võ Văn ngươn
 
0913 848 754
BS. Nguyễn Văn Triều
 
0939 506 159
BS.Võ Minh Hiếu
 
0398 271 551
BS. Lê Ngọc Loan Anh
 
0528 337 248
BS. Lê Ngọc Như Ý
 
0774 025 079
CN. Phạm Huy Hăng
 
0919 060 569
CN. Nguyễn Thị Bé Tư
 
0933 083 584
Nội Tổng Hợp
 
 
BS. Nguyễn Văn Bông
 
0918 365 170
BS. Thái Ngọc Thành
 
0913 848 476
BS. Nguyễn Thị Đài Trang
 
0919 880 124
CN. Nguyễn Thanh Vân
 
0945 777 184
Khoa Sản
 
 
BS. Trác Ngọc Thúy 
 
0946 823 801
BS. Phan Thị Thanh Thủy 
 
0909 423 027
BS. Trần Thị Bích Tuyền 
 
0917 671 724
BS. Phạm Thị Trúc Linh 
 
0916 939 695
BS. Trần Phạm Thanh Tiên
 
0835 966 760
BS. Lê Thị Kim Phuấn 
 
0917 666 274
CN. Võ Thị Tú Trinh 
 
0772 297 164
CN. Hà Thị Phượng Liên
 
0982 460 056
Khoa Nhi
 
 
BS. Lê Thị Châu
 
0918 828 401
ĐD. Lê Thị Chi
 
0366 272 735
Khoa Truyền nhiễm
 
 
BS. Phạm Quý Mỹ
 
0948 626 256
CN. Nguyễn Kim Diệu
 
0946 876 464
PT-GMHS
 
 
BS. Nguyễn Phước An
 
0395 051 144
BS. Nguyễn Phong Vũ
 
0913 799 755
CN. Huỳnh Thị Như Mai
 
0942 498 282
Khoa Ngoại
 
 
BS. Trương Tấn Tài
 
0913 873 694
BS. Nguyễn Hữu Tài
 
0943 838 079
BS. Phạm Hữu Nghĩa
 
0914 455 030
BS. Lê Việt Khoa
 
0979 881 213
BS. Nguyễn Minh Giang
 
0939 883 694
BS. Trịnh Văn Hoàng
 
0385 741 877
CN. Võ Kiều Mai Lý
 
0908 982 082
0945 185 251
Khoa khám bệnh
0277 3837 364
 
BS. Trần Ngọc Trắng
 
0919 377 111
BS. Phan Văn Ân
 
0382 472 743
BS. Phạm Văn Bán
 
0943 566 943
BS. Bùi Duy Phương
 
0868 848 139
BS. Phạm Hoài Bão
 
0839 641 600
BS. Lương Văn Minh
 
0918 712 558
BS. Lê Thị Ngọc Bích
 
0394 007 611
BS. Lê Huỳnh Nhân
 
0916 774 848
BS. Nguyễn Hoài Tâm
 
0916 908 669
Khoa LCK
 
 
BS. Trần Hồng Vân
 
942,403,437
BS. Nguyễn T Huyền Trang
 
939,506,158
Bs. Lê Hoàng Nhân
 
918,045,661
Bs. Huỳnh Huy Cường
 
943,449,222
CNĐD. Giáp Thị Diệu Hiền
 
932,938,388
YHCT
 
 
BS. Kha Thành Đạt
 
0907 832 235
BS. Nguyễn Văn An
 
0918 628 920
BS. Lưu Thanh Tuấn
 
0919 456 759
BS. Phạm Quang Nguơn
 
0919 439 904
YS. Bùi Lâm Phúc
 
0947 701 944
Khoa KSNK
 
 
KS. Phan Thị Vân Anh
 
0963 491 011
CN. Lê Văn Tí
 
0945 215 105
CĐHA-XN
 
 
CN. Nguyễn Văn Tâm
 
0918 858 659
CN. Lê văn Tùng
 
0949 408 464
Khoa Dinh dưỡng
 
 
CN. Võ Thị Minh Phượng
 
0985 765 664
Khoa Dược
 
 
DS. Huỳnh Văn Rện
 
0913 669 200
DS. Phạm Thành Dương
 
0932 981 448
DS. Hồ Vũ Quỳnh Chi
 
0939 804 406
DS. Dương Thành Tài
 
0338 732 476
DS. Trần Thị Ngọc Diễm
 
0917 364 728
DS. Nguyễn Thị Tuyết Quyên
 
0916 265 676
DS. Nguyễn Bích Hợp
 
0937 700 730
 
 
 
Hậu ( vệ sĩ)
 
0336 111 073
Oanh ( vệ sinh)
 
0942 498 585
Ngọc (Vệ sinh HC)
 
0939 790 971
Út của (Từ thiện BV)
 
0918 360 532
Tin mới

Text/HTML
Text/HTML
Hiển thị video
 
Tiện ích