THÔNG TIN TUYỂN DỤNG

Thông báo công nhận kết quả trúng tuyển trong kỳ xét tuyển viên chức tại Bệnh viện Đa khoa khu vực Hồng Ngự năm 2023


Thông báo triệu tập thí sinh đủ điều kiện dự xét tuyển vòng 2 trong kỳ xét tuyển viên chức tại Bệnh viện Đa khoa Khu vực Hồng Ngự năm 2023 (xét tuyển Vòng 2)


Thông báo tuyển dụng viên chức tại Bệnh viện Đa khoa khu vực Hồng Ngự năm 2023


việc hủy kết quả trúng tuyển viên chức năm 2021


Thông báo về việc công nhận kết quả trúng tuyển trong kỳ xét tuyển viên chức tại Bệnh viện Đa khoa khu vực Hồng Ngự năm 2021


Thông báo kết quả tổng điểm xét tuyển viên chức tại Bệnh viện Đa khoa khu vực Hồng Ngự năm 2021
Thông báo tài liệu ôn tập kỳ xét tuyển viên chức tại Bệnh viện Đa khoa khu vực Hồng Ngự năm 2021


Thông báo tuyển dụng viên chức tại Bệnh viện Đa khoa khu vực Hồng Ngự năm 2021


Tin tức - sự kiện

Hiển thị video
 
Text/HTML
Tiện ích