Công đoàn

Ban chấp hang CĐCS và Phòng Điều dưỡng Bệnh viện ĐKKV Hồng Ngự đã tổ chức Hội thi kỹ năng tay nghề, ứng xử giao tiếp cho ĐD – NHS – KTV giỏi lần thứ III năm 2015.


Hành khúc người điều dưỡng


Tin tức - sự kiện

Text/HTML
Hiển thị video
 
Text/HTML
Tiện ích