Tin tức bệnh viện
V/v thông báo mời chào giá thuốc ARV cho Bệnh viện ĐKKV Hồng Ngự năm 2024
[ Cập nhật vào ngày (06/05/2024) ]

Bệnh viện Đa khoa khu vực Hồng Ngự có nhu cầu tiếp nhận báo giá để tham khảo, xây dựng giá gói thầu, làm cơ sở tổ chức lựa chọn nhà thầu cho gói thầu Mua thuốc ARV cho Bệnh viện Đa khoa khu vực Hồng Ngự năm 2024, với nội dung cụ thể như sau