Tin tức bệnh viện
Yêu cầu báo giá
[ Cập nhật vào ngày (03/11/2023) ]

Bệnh viện Đa khoa khu vực Hồng Ngự có nhu cầu tiếp nhận báo giá để tham khảo, xây dựng giá gói thầu, làm cơ sở tổ chức lựa chọn nhà thầu cho gói thầu Mua vật tư tiêu hao sử dụng tại Bệnh viện Đa khoa khu vực Hồng Ngự với nội dung cụ thể như sau:


I. Thông tin của đơn vị yêu cầu báo giá

1. Đơn vị yêu cầu báo giá: Bệnh viện Đa khoa khu vực Hồng Ngự.

Địa chỉ: đường Trần Phú, khóm An Lợi, phường An Lộc, thành phố Hồng Ngự, tỉnh Đồng Tháp.

2. Thông tin liên hệ của người chịu trách nhiệm tiếp nhận báo giá:

- Nguyễn Ngọc Nữ :  phòng vật tư- thiết bị y tế.

- Số điện thoại: 0889107738.

- Email: ngocnunguyen@gmail.com.

3. Cách thức tiếp nhận báo giá:

Nhận trực tiếp tại địa chỉ: đường Trần Phú, khóm An Lợi, phường An Lộc, thành phố Hồng Ngự, tỉnh Đồng Tháp.

4. Thời hạn tiếp nhận báo giá: Từ 08 giờ ngày 03 tháng 11 năm 2023 đến trước 14 giờ ngày 14 tháng 11 năm 2023.

Các báo giá nhận được sau thời điểm nêu trên sẽ không được xem xét.

5. Thời hạn có hiệu lực của báo giá: Tối thiểu 90 ngày, kể từ ngày 13 tháng 11 năm 2023.

II. Nội dung yêu cầu báo giá:

(Đính kèm file)
Phòng VTTTBCác ý kiến của bạn đọc

Tin tức - sự kiện

Text/HTML
Text/HTML
Hiển thị video
 
Tiện ích