Tin tức bệnh viện
Thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu Gói thầu: Mua hóa chất, sinh phẩm và vật tư tiêu hao sử dụng tại Bệnh viện Đa khoa khu vực Hồng Ngự năm 2023-2024
[ Cập nhật vào ngày (02/11/2023) ]

Phòng VTTTBCác ý kiến của bạn đọc

Tin tức - sự kiện

Text/HTML
Text/HTML
Hiển thị video
 
Tiện ích