THÔNG TIN TUYỂN DỤNG
Thông báo tuyển dụng viên chức tại Bệnh viện Đa khoa khu vực Hồng Ngự năm 2023
[ Cập nhật vào ngày (08/03/2023) ]

Thông báo tuyển dụng viên chức tại Bệnh viện Đa khoa khu vực Hồng Ngự năm 2023


Bệnh viện Đa khoa khu vực Hồng Ngự thông báo tuyển dụng viên chức vào làm việc tại Bệnh viện, cụ thể như sau:

a) Bác sĩ: 19 chỉ tiêu, trong đó: 

- Bác sĩ đa khoa: 17 

- Bác sĩ Răng Hàm Mặt: 02

b) Dược sĩ: 07 chỉ tiêu, trong đó:

  - Dược sĩ Đại học: 07

c) Điều dưỡng: 15 chỉ tiêu, trong đó:

  - Cao đẳng Điều dưỡng: 15

d) Hộ sinh: 02 chỉ tiêu, trong đó

  - Cử nhân Hộ sinh 02 

e) Kỹ thuật y: 04 chỉ tiêu, trong đó:

 - Cử nhân Xét nghiệm: 02

 - Cao đẳng Vật lý trị liệu 

- Phục hồi chức năng: 02 

g) Kế toán viên: 02 chỉ tiêu, trong đó: 

- Cử nhân Kế toán: 02

h) Chuyên viên: 02 chỉ tiêu - Cử nhân Luật hoặc Cử nhân Hành chính: 02

i) Công tác xã hội viên: 01 chỉ tiêu, trong đó:

 - Cử nhân Công tác xã hội: 01 

k) Kỹ sư: 02 chỉ tiêu, trong đó: 

- Kỹ sư công nghệ kỹ thuật điện, điện tử: 02

l) Kỹ thuật viên: 02 chỉ tiêu, trong đó: 

- Cao đẳng kỹ thuật thiết bị điện tử Y tế: 02 

(Chi tiết Phụ lục đính kèm) 


Phòng TCHCCác ý kiến của bạn đọc

Tin tức - sự kiện

Hiển thị video
 
Text/HTML
Tiện ích