THÔNG TIN TUYỂN DỤNG
Thông báo việc hủy kết quả trúng tuyển viên chức năm 2021
[ Cập nhật vào ngày (18/10/2021) ]

việc hủy kết quả trúng tuyển viên chức năm 2021

Phòng TCHCCác ý kiến của bạn đọc

Tin tức - sự kiện

Hiển thị video
 
Text/HTML
Tiện ích