THÔNG TIN TUYỂN DỤNG
Thông báo tuyển dụng viên chức tại Bệnh viện Đa khoa khu vực Hồng Ngự năm 2021
[ Cập nhật vào ngày (10/06/2021) ]

Thông báo tuyển dụng viên chức tại Bệnh viện Đa khoa khu vực Hồng Ngự năm 2021


I. NHU CẦU CẦN TUYỂN DỤNG

Bệnh viện Đa khoa Khu vực Hồng Ngự thông báo tuyển dụng viên chức vào làm việc tại Bệnh viện, cụ thể như sau:

Tổng số 26 chỉ tiêu, trong đó:

a) Bác sĩ (hạng III): 07 chỉ tiêu - Bác sĩ Đa khoa: 07

b) Dược hạng IV: 01 chỉ tiêu - Cao đẳng Dược: 01

c) Điều dưỡng hạng IV: 12 chỉ tiêu - Cao đẳng Điều dưỡng: 12

d) Kỹ thuật y hạng IV: 03 chỉ tiêu - Cao đẳng Vật lý trị liệu/Phục hồi chức năng: 03

đ) Kế toán viên: 01 chỉ tiêu - Đại học chuyên ngành Kế toán: 01

e) Viên chức hành chính: 02 chỉ tiêu

- Cử nhân quản trị văn phòng hoặc Cử nhân hành chính: 01

- Đại học Văn thư lưu trữ: 01

II. ĐỐI TƯỢNG, ĐIỀU KIỆN, TIÊU CHUẨN, HỒ SƠ ĐĂNG KÝ DỰ TUYỂN

1. Đối tượng

        - Người muốn được dự tuyển dụng viên chức tại Bệnh viện Đa khoa Khu vực Hồng Ngự phải có đủ điều kiện và tiêu chuẩn phù hợp với vị trí việc làm cần tuyển.

         - Người dự tuyển chỉ được đăng ký dự tuyển tại một vị trí có chỉ tiêu tuyển dụng.

2. Điều kiện người đăng ký dự tuyển

        a) Người có đủ các điều kiện sau đây không phân biệt dân tộc, nam nữ, thành phần xã hội, tín ngưỡng, tôn giáo được đăng ký dự tuyển viên chức:

- Có quốc tịch Việt Nam và cư trú tại Việt Nam;

- Đủ 18 tuổi trở lên;

- Có đơn đăng ký dự tuyển;

- Có lý lịch rõ ràng;

- Đủ sức khoẻ để thực hiện công việc hoặc nhiệm vụ;

- Đáp ứng các điều kiện khác theo yêu cầu của vị trí việc làm do đơn vị sự nghiệp công lập xác định nhưng không được trái với quy định của pháp luật.

- Có văn bằng, chứng chỉ đào tạo, chứng chỉ hành nghề phù hợp với vị trí việc làm.

b) Những người sau đây không được đăng ký dự tuyển:

- Mất năng lực hành vi dân sự hoặc bị hạn chế năng lực hành vi dân sự;

               - Đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự; đang chấp hành bản án, quyết định về hình sự của Tòa án; đang bị áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc, đưa vào cơ sở giáo dục bắt buộc, đưa vào trường giáo dưỡng.

3. Tiêu chuẩn về trình độ của người dự tuyển

a) Tiêu chuẩn chung về ngoại ngữ:

- Đối với chức danh nghề nghiệp hạng III và tương đương:

        Có trình độ ngoại ngữ bậc 2 (A2) trở lên theo quy định tại Thông tư số 01/2014/TT-BGDĐT ngày 24 tháng 01 năm 2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam hoặc chứng chỉ ngoại ngữ trình độ B trở lên theo Công văn số 3755/BGDĐT-GDTX ngày 03 tháng 8 năm 2016 của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

- Đối với chức danh nghề nghiệp hạng IV và tương đương:

         Có trình độ ngoại ngữ bậc 1 (A1) trở lên theo quy định tại Thông tư số 01/2014/TT-BGDĐT ngày 24 tháng 01 năm 2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam hoặc chứng chỉ ngoại ngữ trình độ A trở lên theo Công văn số 3755/BGDĐT-GDTX ngày 03 tháng 8 năm 2016 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc quy đổi chứng chỉ ngoại ngữ, tin học.

b) Tiêu chuẩn chung về tin học:

       Có trình độ đạt chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản theo quy định tại Thông tư số 03/2014/TT-BTTTT ngày 11 tháng 3 năm 2014 của Bộ Thông tin và Truyền thông quy định chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin hoặc chứng chỉ tin học trình độ A trở lên đối với các khóa đào tạo, cấp chứng chỉ tin học ứng dụng A, B, C (theo Quyết định số 21/2000/QĐ-BGD&ĐT ngày 03 tháng 7 năm 2000 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành chương trình tin học ứng dụng A, B, C) đang thực hiện trước ngày Thông tư liên tịch số 17/2016/TTLT-BGDĐT-BTTTT ngày 21 tháng 6 năm 2016 có hiệu lực.

c) Tiêu chuẩn về chuyên môn:

  - Đối với chức danh nghề nghiệp Bác sĩ (hạng III), Mã số: V.08.01.03: Có bằng tốt nghiệp Bác sĩ Đa khoa trở lên.

        - Đối với chức danh nghề nghiệp Điều dưỡng (hạng IV), Mã số: V.08.05.13: Có bằng tốt nghiệp cao đẳng chuyên ngành Điều dưỡng trở lên.

          - Đối với chức danh nghề nghiệp Kỹ thuật y (hạng IV), Mã số: V.08.07.19: Có bằng tốt nghiệp cao đẳng chuyên ngành Vật lý trị liệu/Phục hồi chức năng trở lên.

- Đối với chức danh nghề nghiệp Dược (hạng IV), Mã số: V.08.08.23: Có bằng tốt nghiệp cao đẳng Dược trở lên.

- Đối với ngạch Kế toán viên, Mã số: 06.031: Có bằng tốt nghiệp đại học chuyên ngành Kế toán.

- Đối với ngạch Văn thư, Mã số: 02.007: Có bằng tốt nghiệp đại học chuyên ngành Văn thư lưu trữ.

- Đối với ngạch chuyên viên, Mã số: 01.003: Có bằng tốt nghiệp đại học Quản trị văn phòng hoặc đại học Hành chính.

Lưu ý: Tất cả những người đăng ký dự tuyển viên chức tại Bệnh viện Đa khoa khu vực Hồng Ngự theo từng vị trí cần tuyển nêu trên phải có chứng chỉ hành nghề theo quy định (ngoại trừ đối tượng là Bác sĩ, do tình hình nhân lực tại đơn vị, trong ngành còn thiếu nhiều để đáp ứng nhu cầu phục vụ sức khỏe nhân dân).

4. Hồ sơ đăng ký dự tuyển.

a) Phiếu đăng ký dự tuyển viên chức ( theo mẫu) ban hành kèm theo Thông báo này.

b) 02 (hai) ảnh cỡ 4 x 6 và 03 phong bì có dán tem, ghi rõ họ tên, địa chỉ, số điện thoại liên hệ.

         Hồ sơ dự tuyển được niêm yết tại trụ sở làm việc và Trang thông tin điện tử của Bệnh viện Đa khoa Khu vực Hồng Ngự (địa chỉ: http://benhviendkkvhongngu.vn/).

         Hồ sơ đăng ký của người dự tuyển được đựng vào một bì đựng riêng do Bệnh viện Đa khoa Khu vực Hồng Ngự chuẩn bị và phát hành.

III. HÌNH THỨC, NỘI DUNG, ĐỐI TƯỢNG ƯU TIÊN TRONG TUYỂN DỤNG

1. Hình thức tuyển dụng: Xét tuyển

2. Xét tuyển viên chức được thực hiện theo 2 vòng như sau:

        - Xét tuyển vòng 1: Kiểm tra điều kiện, tiêu chuẩn của người dự tuyển đăng ký tại Phiếu đăng ký dự tuyển theo yêu cầu của vị trí việc làm, nếu phù hợp thì người dự tuyển được tham dự vòng 2.

- Xét tuyển vòng 2:

        + Xét tuyển thông qua hình thức phỏng vấn để kiểm tra về kiến thức, kỹ năng hoạt động nghề nghiệp của vị trí việc làm cần tuyển.

       Nội dung phỏng vấn tập trung các lĩnh vực sau: Quy định pháp luật về viên chức, quy định pháp luật về ngành Y tế và quy định pháp luật về chuyên ngành liên quan đến vị trí người dự tuyển viên chức (số lượng là 02 câu hỏi phỏng vấn, mỗi câu là 50 điểm).

+ Điểm phỏng vấn được tính theo thang điểm 100.

       + Thời gian chuẩn bị và trả lời câu hỏi phỏng vấn của mỗi thí sinh là 30 phút (trước khi phỏng vấn, thí sinh dự thi có không quá 15 phút chuẩn bị).

+ Không thực hiện việc phúc khảo đối với kết quả phỏng vấn.

3. Đối tượng và điểm ưu tiên trong tuyển dụng viên chức.

      - Anh hùng Lực lượng vũ trang, Anh hùng Lao động, thương binh, người hưởng chính sách như thương binh, thương binh loại B: Được cộng 7,5 điểm vào kết quả điểm vòng 2;

      - Người dân tộc thiểu số, sĩ quan quân đội, sĩ quan công an, quân nhân chuyên nghiệp phục viên, người làm công tác cơ yếu chuyên ngành, học viên tốt nghiệp đào tạo sĩ quan dự bị, tốt nghiệp đào tạo chỉ huy trưởng Ban chỉ huy quân sự cấp xã ngành quân sự cơ sở được phong quân hàm sĩ quan dự bị đã đăng ký ngạch sĩ quan dự bị, con liệt sĩ, con thương binh, con bệnh binh, con của người hưởng chính sách như thương binh, con của thương binh loại B, con đẻ của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học, con Anh hùng Lực lượng vũ trang, con Anh hùng Lao động: Được cộng 5 điểm vào kết quả điểm vòng 2;

     - Người hoàn thành nghĩa vụ quân sự, nghĩa vụ tham gia công an nhân dân, đội viên thanh niên xung phong: Được cộng 2,5 điểm vào kết quả điểm vòng 2.

  Trường hợp người dự xét tuyển thuộc nhiều diện ưu tiên thì chỉ được cộng điểm ưu tiên cao nhất vào kết quả điểm vòng 2.

IV. CÁCH TÍNH ĐIỂM VÀ XÁC ĐỊNH NGƯỜI TRÚNG TUYỂN.

      1. Người trúng tuyển trong kỳ xét tuyển viên chức phải có đủ các điều kiện sau:

          a) Có kết quả điểm xét tuyển tại vòng 2 đạt từ 50 điểm trở lên.

        b) Có số điểm vòng 2 cộng với điểm ưu tiên (nếu có) cao hơn lấy theo thứ tự điểm từ cao xuống thấp trong chỉ tiêu được tuyển dụng của từng vị trí việc làm.

      2. Trường hợp có từ 02 người trở lên có kết quả điểm phỏng vấn cộng với điểm ưu tiên (nếu có) bằng nhau ở chỉ tiêu cuối cùng cần tuyển dụng thì người có kết quả điểm phỏng vấn vòng 2 cao hơn là người trúng tuyển; nếu vẫn không xác định được thì người đứng đầu cơ quan, đơn vị có thẩm quyền tuyển dụng viên chức quyết định người trúng tuyển.

      3. Trường hợp người dự xét tuyển viên chức thuộc nhiều diện ưu tiên thì chỉ được cộng điểm ưu tiên cao nhất vào kết quả điểm thi vòng 2 theo quy định.

      4. Người không trúng tuyển trong kỳ xét tuyển viên chức không được bảo lưu kết quả xét tuyển cho các kỳ xét tuyển lần sau.

V. THÔNG BÁO KẾT QUẢ, GIẢI QUYẾT KHIẾU NẠI VÀ CÔNG NHẬN KẾT QUẢ XÉT TUYỂN

      1. Thông báo kết quả tuyển dụng.

        a) Sau khi hoàn thành việc chấm thi vòng 2, chậm nhất 05 ngày làm việc, Hội đồng tuyển dụng phải báo cáo người đứng   đầu cơ quan, đơn vị có thẩm quyền tuyển dụng viên chức xem xét, công nhận kết quả tuyển dụng.

        b) Trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày có quyết định công nhận kết quả tuyển dụng, Hội đồng tuyển dụng thông báo công khai trên trang thông tin điện tử hoặc Cổng thông tin điện tử của cơ quan, đơn vị có thẩm quyền tuyển dụng và gửi thông báo công nhận kết quả trúng tuyển bằng văn bản tới người dự tuyển theo địa chỉ mà người dự tuyển đã đăng ký. Nội dung thông báo phải ghi rõ thời hạn người trúng tuyển phải đến cơ quan, đơn vị có thẩm quyền tuyển dụng để hoàn thiện hồ sơ tuyển dụng.

     2. Giải quyết khiếu nại, tố cáo.

        a) Trong quá trình tổ chức kỳ xét tuyển, trường hợp có đơn thư kiến nghị, khiếu nại, tố cáo thì Hội đồng xét tuyển phải xem xét giải quyết theo quy định của pháp luật về khiếu nại, tố cáo.

       b) Trường hợp có đơn thư kiến nghị, khiếu nại, tố cáo về kỳ xét tuyển sau khi Hội đồng xét tuyển đã giải thể thì cơ quan, đơn vị có thẩm quyền tuyển dụng viên chức xem xét, giải quyết theo quy định của pháp luật về khiếu nại, tố cáo.

    3. Hoàn thiện hồ sơ tuyển dụng

       a) Trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày nhận được thông báo kết quả trúng tuyển, người trúng tuyển phải đến cơ quan, đơn vị có thẩm quyền tuyển dụng để hoàn thiện hồ sơ tuyển dụng. Hồ sơ tuyển dụng bao gồm:

       - Bản sao văn bằng, chứng chỉ theo yêu cầu của vị trí việc làm dự tuyển, chứng nhận đối tượng ưu tiên (nếu có);

       - Phiếu lý lịch tư pháp do cơ quan có thẩm quyền cấp.

      b) Trường hợp người trúng tuyển không hoàn thiện đủ hồ sơ tuyển dụng theo quy định hoặc có hành vi gian lận trong việc kê khai Phiếu đăng ký dự tuyển hoặc bị phát hiện sử dụng văn bằng, chứng chỉ, chứng nhận không đúng quy định để tham gia dự tuyển thì người đứng đầu cơ quan, đơn vị có thẩm quyền tuyển dụng viên chức ra quyết định hủy kết quả trúng tuyển.

      Trường hợp người đăng ký dự tuyển có hành vi gian lận trong việc kê khai Phiếu đăng ký dự tuyển hoặc sử dụng văn bằng, chứng chỉ, chứng nhận không đúng quy định để tham gia dự tuyển thì cơ quan, đơn vị có thẩm quyền tuyển dụng thông báo công khai trên trang thông tin điện tử hoặc Cổng thông tin điện tử của cơ quan, đơn vị và không tiếp nhận Phiếu đăng ký dự tuyển trong một kỳ tuyển dụng tiếp theo.

     4. Ký hợp đồng làm việc và nhận việc

        a) Chậm nhất 15 ngày kể từ ngày người trúng tuyển hoàn thiện hồ sơ tuyển dụng, người đứng đầu cơ quan, đơn vị có thẩm quyền tuyển dụng viên chức ra quyết định tuyển dụng, đồng thời gửi quyết định tới người trúng tuyển theo địa chỉ đã đăng ký.

       b) Trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày nhận được quyết định tuyển dụng, người được tuyển dụng viên chức phải đến đơn vị sự nghiệp công lập sử dụng viên chức để ký hợp đồng làm việc và nhận việc, trừ trường hợp quyết định tuyển dụng quy định thời hạn khác hoặc được cơ quan, đơn vị có thẩm quyền tuyển dụng viên chức đồng ý gia hạn.

        c) Trường hợp người được tuyển dụng viên chức không đến ký hợp đồng làm việc và nhận việc trong thời hạn quy định nêu trên thì người đứng đầu cơ quan, đơn vị tuyển dụng viên chức hủy bỏ quyết định tuyển dụng.

        d) Người đứng đầu cơ quan, đơn vị có thẩm quyền tuyển dụng viên chức xem xét quyết định việc trúng tuyển đối với người dự tuyển có kết quả tuyển dụng thấp hơn liền kề so với kết quả tuyển dụng của người trúng tuyển đã bị hủy bỏ kết quả trúng tuyển theo quy định.

         Trường hợp có từ 02 người trở lên có kết quả tuyển dụng thấp hơn liền kề mà bằng nhau thì người đứng đầu cơ quan, đơn vị có thẩm quyền tuyển dụng viên chức quyết định người trúng tuyển theo quy định.

VI. TỔ CHỨC XÉT TUYỂN.

      1. Thời gian, địa điểm đăng ký dự tuyển.

      - Thời gian nhận hồ sơ: 30 ngày (kể từ ngày 12 tháng 4 năm 2021).

      Buổi sáng bắt đầu lúc 7 giờ 30 đến 11 giờ 30 phút và buổi chiều bắt đầu từ 13 giờ 30 phút đến 16 giờ 30 phút vào các ngày làm việc trong tuần (từ thứ Hai đến thứ Sáu; không nhận hồ sơ đăng ký dự tuyển vào ngày thứ Bảy và chủ nhật).

    - Địa điểm nhận hồ sơ: Phòng Tổ chức – Hành chính, Bệnh viện Đa khoa Khu vực Hồng Ngự (Đường Trần Phú, khóm An Lợi, phường An Lộc, thành phố Hồng Ngự, tỉnh Đồng Tháp).

     2. Thời gian và địa điểm tổ chức phỏng vấn.

     - Tổ chức phỏng vấn vào khoảng tháng 7 năm 2021 (Thời gian chính thức phỏng vấn sẽ có thông báo cụ thể trên Trang  thông tin điện tử của Bệnh viện Đa khoa Khu vực Hồng Ngự (địa chỉ: http://benhviendkkvhongngu.vn).

     - Địa điểm tổ chức phỏng vấn: Bệnh viện Đa khoa Khu vực Hồng Ngự.

     3. Tài liệu ôn tập và lệ phí dự tuyển

    a) Tài liệu ôn tập: Tài liệu do Bệnh viện cung cấp sẽ có thông báo sau trên Trang thông tin điện tử của Bệnh viện Đa khoa Khu vực Hồng Ngự (địa chỉ: http://benhviendkkvhongngu.vn/).

     b) Lệ phí xét tuyển: Lệ phí dự tuyển tạm thu là 500.000đ/thí sinh.

    Tùy thuộc vào số lượng thí sinh đăng ký thực tế sẽ áp dụng mức thu theo quy định tại Thông tư số 228/2016/TT-BTC ngày 11 tháng 11 năm 2016 của Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí tuyển dụng, dự thi nâng ngạch, thăng hạng công chức, viên chức.

     Thông báo này được niêm yết tại trụ sở làm việc và trên Trang thông tin điện tử của Bệnh viện Đa khoa Khu vực Hồng Ngự (địa chỉ: http://benhviendkkvhongngu.vn/).

     Các thí sinh có nhu cầu đăng ký dự tuyển cần biết thêm chi tiết vui lòng liên hệ số điện thoại 02773. 837364 trong giờ hành chính để được hướng dẫn cụ thể.

      Đề nghị quý cơ quan, đơn vị có liên quan quan tâm, hỗ trợ Bệnh viện Đa khoa Khu vực Hồng Ngự niêm yết, thông tin chỉ tiêu tuyển dụng viên chức kèm theo thông báo này./.
Phòng TCHCCác ý kiến của bạn đọc

Tin tức - sự kiện

Hiển thị video
 
Text/HTML
Tiện ích