Thông tin thuốc

THÔNG TIN THUỐC QUÝ II/2021


Thuốc khi kê đơn phải hội chẩn và chẩn đoán đúng theo cột ghi chú (8) của công văn số 04VBHN-BYT


sử dụng và cung ứng thuốc tiêm chứa protamine sulfat
Khoa Dược xin thông báo đến các Khoa, Phòng danh mục khung Vật tư y tế tiêu hao do Bệnh viện Đa khoa Đồng Tháp đấu thầu tập trung cho các cơ sở y tế trong tỉnh Đồng Tháp.


Tin tức - sự kiện

Text/HTML
Hiển thị video
 
Text/HTML
Tiện ích