Tin tức bệnh viện
Thư mời thẩm định giá gói thầu Mua sắm
[ Cập nhật vào ngày (02/07/2024) ]

Kính gửi: Quý đơn vị cung cấp. Bệnh Viện ĐKKV Hồng Ngự kính mời các đơn vị có đủ năng lực và kinh nghiệm thẩm định theo yêu cầu dưới đây:
Phòng VTTTBCác ý kiến của bạn đọc

Tin tức - sự kiện

Text/HTML
Text/HTML
Hiển thị video
 
Tiện ích