Tin tức bệnh viện
Thông báo yêu cầu báo giá bộ kết nối dịch lọc dùng cho máy thận
[ Cập nhật vào ngày (07/06/2024) ]

Bệnh viện Đa khoa khu vực Hồng Ngự có nhu cầu tiếp nhận báo giá để tham khảo, xây dựng giá gói thầu, làm cơ sở tổ chức lựa chọn nhà thầu cho gói thầu Bộ kết nối dịch lọc dùng cho máy thận sử dụng tại Bệnh viện Đa khoa khu vực Hồng Ngự với nội dung cụ thể như sau:

Phòng VTTTBCác ý kiến của bạn đọc

Tin tức - sự kiện

Text/HTML
Text/HTML
Hiển thị video
 
Tiện ích