Tin tức bệnh viện
Thông báo kết quả lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản
[ Cập nhật vào ngày (20/05/2024) ]

Bệnh viện Đa khoa Khu vực Hồng Ngự thông báo kết quả lựa chọn tổ chức đấu giá cho thuê đối với Căn tin - quầy tạp hóa, Nhà giữ xe, Quầy thuốc của Bệnh viện Đa khoa Khu vực Hồng Ngự, chi tiết như sau:

Phòng VTTTB