Đình chỉ lưu hành thuốc không đạt tiêu chuẩn chất lượng thuốc viên nén SEBEMIN (Betamethason 0,25mg và d-Chlorpheniramin maleat 2mg)
[ Cập nhật vào ngày 6/5/2019 ]


Ngày 01 tháng 3 năm 2019, tổ thông tin thuốc nhận được công văn số 2004/QLD-CL ngày 26 tháng 2 năm 2019 của Cục Quản lý dược về việc đình chỉ lưu hành thuốc không đạt tiêu chuẩn chất lượng.

Đình chỉ lưu hành thuốc viên nén SEBEMIN (Betamethason 0,25mg và d-Chlorpheniramin maleat 2mg), SĐK: VN-14320-11, Số lô: SDM1710, NSX: 24/10/2017, HD: 23/10/2020 do Công ty Crown Pharm. Co., Ltd (Korea) sản xuất, Công ty Cổ phần dược liệu Trung ương 2 (PHYTOPHARMA) nhập khẩu.

Ds. Trần Thị Ngọc Diễm

In bài viết